spoed contact disclaimer home
home
praktijk
spreekuurtijden en telefoonnummers
lokatie
huisartsen
assistentes
praktijkverpleegkundige
zorg
consult huisarts
onderzoekjes en controles
kleine handelingen
herhaalrecepten
reisconsult
nieuws en links
praktijknieuws
medische informatie
gezond leven
organisaties en instellingen
 
  Praktijknieuws  
     
 

Nieuwsoverzicht

Werking formulieren op de website - september 2017
Griepvaccinatie 2017 - december 2017
Nieuwe huisarts in opleiding Eline Nijskens- september 2017
Praktijkaccreditatie - april 2017
Wijziging telefonische bereikbaarheid - april 2017
Wijziging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - februari 2017
Online uw dossier inzien en gezondheidszaken zelf regelen - mei 2016
Herinnering: Voor goede zorg is uw toestemming nodig - mei 2016

Ouder nieuws

Geertje van Gaans POH GGZ - juni 2015
Voor goede zorg is uw toestemming nodig - oktober 2014
Samenwerking gemeente
Zorggroep West Brabant

 

WERKING FORMULIEREN OP DE WEBSITE - september 2017
We hebben gemerkt dat online ingevulde formulieren (reisvaccinaties, klachten, inschrijvingen ) niet altijd binnen komen. We vragen u dan ook, als u gebruikt maakt van een van deze formulieren, om na een paar dagen even te informeren bij de assistente of het goed is aangekomen. Onze excuses voor het ongemak. Achter de schermen zijn wij inmiddels bezig met het moderniseren van onze website.

*****

GRIEPVACCINATIE 2017 - september 2017
De tijd voor de jaarlijkse griepprik komt er weer aan. Alle mensen van 60 jaar en ouder, alle mensen met een hart-of longziekte of met suikerziekte, alle nierpatiënten en mensen met een verminderde afweer door ziekte of medische behandeling behoren tot de risicogroep. De vaccins worden dit jaar gegeven op maandag 23 oktober 2017 van 17.00-19.00 uur.

Alle mensen uit de risicogroep krijgen eind september/begin oktober van ons een persoonlijke uitnodiging thuis. Ook als u in het verleden heeft aangegeven geen griepvaccinatie te willen, krijgt u toch ieder jaar weer een oproep (conform richtlijnen Nederlands Huisartsen Genootschap). U hoeft niet te bellen als u niet komt.

De mensen die niet tot de risicogroep behoren maar op eigen verzoek gevaccineerd willen worden, kunnen vanaf 10 november 2017 een afspraak bij de assistente maken. Aan een griepvaccinatie zonder indicatie zijn kosten verbonden, het exacte bedrag kan bij de assistente nagevraagd worden.

Voor meer informatie over de griepspuit kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik of op www.thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomen. U kunt met vragen over de griepvaccinaties ook terecht bij onze assistentes.

*****

NIEUWE HUISARTS IN OPLEIDING - september 2017
Sinds 1 september heeft de praktijk weer een nieuwe huisarts in opleiding: Eline Nijskens, zij is derdejaars assistent in opleiding tot specialist (AIOS) en komt ons team gedurende een jaar versterken in haar laatste opleidingsjaar. We bedanken Wilbert van Eijsden, AIOS van afgelopen jaar, voor zijn inzet en wensen hem veel succes voor de rest van zijn opleiding.

*****

PRAKTIJKACCREDITATIE - april 2017
Zoals u weet zijn we in 2016 weer (voor de derde keer) gestart met het accrediteren van onze praktijk. Het betreft de accreditatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen met als doel tevreden patiënten, betere zorg en een effectieve praktijkvoering. Focus op de zorg voor de patiënt. Wij hebben op 10 maart 2017 bezoek gehad van de auditor van de NPA, hij heeft onze praktijk doorgelicht en gesprekken gevoerd met huisarts, praktijkverpleegkundige en assistentes. We hebben weer voor 3 jaar het NHG keurmerk gekregen. We blijven verbeteren!

*****

WIJZIGING TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID - april 2017
De huisartsenpraktijk heeft een nieuwe telefooncentrale laten installeren. Tot nu toe was het zo dat u, op drukke momenten en bij vier binnenkomende telefoonlijnen, een ingesprektoon hoorde. Dat zal met de nieuwe centrale niet meer gebeuren. U krijgt altijd de stem van de assistente te horen, die u verder door het menu zal leiden.
Onze telefoonnummers wijzigen niet en de keuze spoed blijft beschikbaar. Alleen zijn de keuzes in het meerkeuze menu gewijzigd : u moet nu 1 indrukken voor spoed! We hopen hiermee de bereikbaarheid nog verder te verbeteren.

*****

WIJZIGING BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER - februari 2017
Met ingang van januari 2017 is het oproepen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker volledig overgenomen door de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. Het is dus niet meer de huisarts die de oproepen verstuurt. De huisarts, of in de meeste gevallen de assistente, voert nog wel steeds het uitstrijkje uit, nadat u daarvoor een oproep heeft gehad. Voor meer informatie, ook over het bevolkingsonderzoek borstkanker en darmkanker, kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

*****

ONLINE UW DOSSIER INZIEN EN GEZONDHEIDSZAKEN ZELF REGELEN - mei 2015
Via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net bieden wij patiënten de mogelijkheid 7 dagen per week, 24 uur per dag, een deel van hun dossier in te zien en gezondheidszaken makkelijk, snel en veilig te regelen via internet.
U kunt bijvoorbeeld eerder voorgeschreven medicijnen online bestellen, een afspraak maken in opengestelde delen van de agenda van de  huisarts of de praktijkverpleegkundige of een E-consult aanvragen.

Wat u nodig heeft is internet, een mobiele telefoon met sms functie en een DigiD.
Wanneer u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

U kunt zich bij de assistente aan de balie of telefonisch aanmelden voor Mijngezondheid.net. Wanneer u aangemeld bent, kunt u daarna met uw DigiD inloggen op Mijngezondheid.net.

*****


HERINNERING: VOOR GOEDE ZORG IS UW TOESTEMMING NODIG! - mei 2016

Om ervoor te zorgen dat u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens van uw eigen huisarts kan bekijken. Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.

Wij hebben hiervoor vanaf 1 april 2015 wel uw toestemming nodig.  Bij uw bezoek aan de praktijk of apotheek zal uw huisarts of apotheker u hiernaar vragen. Als u geen toestemming geeft kan de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost vanaf april 2015 uw gegevens niet meer in zien

Toestemmingsformulier
Heeft u nog geen toestemming gegeven dan vragen wij u met klem om dit alsnog te doen. Hierop kunt u invullen of u (en eventueel andere gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.

Een toestemmingsformulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevuld aan ons toesturen of bij ons afgeven. Of ingevuld inscannen en ons per mail retourneren.

*****

OUDER NIEUWS

GEERTJE VAN GAANS POH GGZ - juni 2015
Sinds januari 2014 is er een nieuwe discipline aanwezig in de huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg of te wel de 'POH GGZ'. Vanaf juni 2015 is er een wisseling van de wacht en zal Geertje van Gaans deze functie vervullen.

Geertje van Gaans: "In 2005 heb ik de opleiding Psychiatrisch Verpleegkundige afgerond en in januari 2015 ben ik geslaagd voor de post HBO opleiding Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg in de Huisartsenpraktijk. Ik heb jarenlange ervaring in het werken met mensen met psychische en psychosomatische problemen zowel klinisch als ambulant"

"Als 'POH GGZ' ondersteun ik de huisarts bij de behandeling en begeleiding van mensen met onder andere spanningsklachten, depressieve klachten, rouwverwerking, en overbelasting. Het werk binnen de huisartsenzorg spreekt mij erg aan, omdat het een laagdrempelige manier van hulp vragen is en de patiëntenpopulatie erg divers is. Elke dag zie ik als een uitdaging en probeer ik de patiënt een stapje verder te helpen of zoek ik samen met de patiënt de best passende hulp. Het werk is dankbaar en geeft mij energie"

****

VOOR GOEDE ZORG IS UW TOESTEMMING NODIG! - oktober 2014

Om ervoor te zorgen dat u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens van uw eigen huisarts kan bekijken. Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.

Wij hebben hiervoor vanaf 1 april 2015 wel uw toestemming nodig.  Bij uw bezoek aan de praktijk of apotheek zal uw huisarts of apotheker u hiernaar vragen. Als u geen toestemming geeft kan de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost vanaf april 2015 uw gegevens niet meer in zien

Toestemmingsformulier
Heeft u nog geen toestemming gegeven dan vragen wij u met klem om dit alsnog te doen. Een toestemmingsformulier kunt u opvragen bij onze praktijk.  Hierop kunt u invullen of u (en eventueel andere gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.


*****

SAMENWERKING GEMEENTE

De huisartsen hebben regelmatig overleg met de gemeente, er is besloten tot nadere samenwerking op een aantal speerpunten:
• Lifestyle: beweegarmoede, overgewicht, alcohol- en drugsmisbruik
• Kwetsbare en eenzame ouderen
• Chronisch zieken

Wat betreft het item alcohol- en drugsmisbruik hebben de huisartsen afspraken gemaakt en direct contact met de straatwerker van Novadic-Kentron; doorverwijzing vindt altijd plaats in overleg met de betrokkenen.

Het project “kwetsbare ouderen” loopt inmiddels; we werken hierbij samen met Thuiszorg West Brabant en met Tante Louise / Vivensis : medewerkers van de thuiszorg bezoeken, op initiatief van de huisartsen, ouderen boven de 75 jaar en brengen daarna, samen met de huisartsen en de praktijkverpleegkundige, in kaart of deze ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wat betreft bewegen en overgewicht werken we samen met Dhr Jack Janssen, coördinator/sportcoach van de BWI (brede welzijnsinstelling). De gemeente Woensdrecht en de BWI starten een project : 45+ in beweging, doel is het stimuleren van 45 plussers, die niet of onvoldoende in beweging zijn, om meer te gaan bewegen. Sporten en bewegen heeft een positieve invloed op lichaam, gezondheid, fitheid en welbevinden.
Daarnaast wil de beweegcoach starten met een kleine beweeggroep, de huisartsen zullen bepaalde patiënten gericht gaan doorsturen om hieraan deel te nemen, uiteraard altijd in overleg met de patiënt zelf.

*****

ZORGGROEP WEST BRABANT

Als gevolg van een veranderende leefstijl  en als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met diabetes, met  hart-en vaatziekten en met COPD  toe; dit vormt  de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in de Westerse wereld. Voorbeelden van hart-en vaatziekten zijn vernauwing van de slagaders (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst) een hartinfarct, een beroerte of etalagebenen.  COPD is een chronische obstructie van de luchtwegen, in de meeste gevallen veroorzaakt door roken.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt, zogeheten zorgstandaarden, over de wijze waarop men de beste zorg kan verlenen aan  mensen met diabetes, met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en met COPD en hoe dat gecontroleerd kan worden. De behandeling bestaat enerzijds uit leefstijladviezen (regelmatig bewegen, niet roken, gezond eten, afvallen) en anderzijds uit medicamenteuze therapie. Om de zorg zo goed mogelijk voor u te organiseren hebben huisartsen in uw regio een zorggroep opgericht : Zorggroep West Brabant. Ook onze huisartsen maken deel uit van deze zorggroep.

Op dit moment vindt de behandeling en controle van uw diabetes, bloeddruk, cholesterolgehalte, hart-en vaatziekten of COPD meestal plaats in de huisartsenpraktijk. De huisarts heeft de regie in deze zorg, hij houdt het overzicht en blijft eindverantwoordelijk.  Echter hij  delegeert een aantal controles en taken aan de praktijkverpleegkundige of aan de assistentes. We willen dit, ook in de toekomst, graag zo houden.

Om waar mogelijk de kwaliteit van zorg nog te verbeteren hebben wij afspraken gemaakt over de te leveren zorg met de huisartsen uit de zorggroep en met diverse andere zorgverleners (specialisten in de ziekenhuizen, diëtistes, laboratorium). Elk drie maanden c.q. elk half jaar vindt er een vergelijkende meting plaats van de geleverde zorg. Hiervoor worden (anoniem!) patiëntgegevens van alle huisartsen 'opgeteld’ en gebruikt voor rapportage. Daarmee kunnen de huisartsen met elkaar kijken hoe de zorg geleverd wordt en wat er nog kan verbeteren.

Wilt u meer weten over de Zorggroep West Brabant kijk dan op de site www.zorggroepwestbrabant.nl of vraag er naar bij uw huisarts of praktijkverpleegkundige.

*****