spoed contact disclaimer home
home
praktijk
spreekuurtijden en telefoonnummers
lokatie
huisartsen
assistentes
praktijkverpleegkundige
zorg
consult huisarts
onderzoekjes en controles
kleine handelingen
herhaalrecepten
reisconsult
nieuws en links
praktijknieuws
medische informatie
gezond leven
organisaties en instellingen
 
  Klachtenregeling  
     
 

Heeft u een klacht over uw huisarts, over een van de andere medewerkers in de praktijk of over de gang van zaken? U kunt er iets mee doen!

Uw klacht bespreken in de praktijk
Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wij stellen het op prijs dat u, wanneer u ontevreden bent, dit altijd eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen we proberen dit voor u op te lossen. Wilt u schriftelijk een klacht indienen dan kunt op onze website online een klachtenformulier invullen of een formulier opvragen bij de assistente.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Is bovenstaande lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze bereiken op telefoonnummer 088 0229191.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder, die u kunt opvragen bij de assistente en op www.skge.nl (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).